Nuoriso-osasto

Kuohun VPK:lla on ollut nuoriso-osaston toimintaa vuodesta 1986, sitä ennen kokoonnuttiin vuosia ns. poikaosaston nimellä jolloin tyttöjä ei ”otettu” mukaan. Nuoriso-osaston toimintaa kuuluu viikoittain pidettävät harjoitukset, tutustumiskäynnit muihin nuoriso-osastoihin sekä palo- ja pelastusalan laitoksiin. Leirit, kilpailut sekä valistustoiminta on myös osana ohjelmistoa.

Kylätapahtumissa nuoret ovat kunnostautuneet arpoja myymällä ja kyläläisille näytöksiä esittämällä.

Vuonna 2002 kesällä Kuohun VPK:n nuoret yhdessä Jyväskylän mlk:n nuoriso-osastojen kanssa tekivät sammutuspeitteellä sammuttamisen maailman ennätyksen 1440 kertaa vuorokaudessa.

Ohjaajat/ kouluttajat pyrkivät myös kehittämään nuorten motorisia ja sosiaalisia kykyjä sekä suvaitsevaisuutta kanssa ihmisiin ja tietenkin opettamaan palo- ja pelastusalaan liittyviä asioita. Tavoitteena on kasvattaa nuorista myös uusia ”brankkareita” hälytysosastoon. Nuorilla on mahdollisuus käydä nuoriso-osastolaisten peruskurssit sekä muutamia ”erikois- kursseja” yleensä kurssit on läänin tai valtakunnallisten leirien aikaan.

Kurssiputken käytyään nuorilla on mahdollisuus siirtyä ryhmänjohtajaksi ja sitä kautta aina nuoriso-osastoon kouluttajaksi asti. Kuusitoista vuotta täyttänyt nuori voi kurssit käytyään siirtyä hälytysosastoon harjoittelijaksi.

Heikki Rissanen, nuoriso-osaston johtaja
Puh. 040 7259 818